İş bölümü Nedir?

Bir işi, iki veya daha çok kişi arasında bölme.Bir toplumsal üretim düzeni içindeki değişik görev ve hizmetlerin, toplumun üyeleri, kümeleri arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde bölünmesi.İşçilerin üretimin belli alt süreçlerinde uzmanlaşması.Bir organizmada çeşitli görev ve faaliyetlerin o organizmanın ayrı ayrı bölgeleri tarafından yerine getirilmesi. Hayvan sosyetelerinde görevlerin bölünmesi (işçi, asker arı gibi). Vazife taksimi.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
İş donu
İş eri
İş etmek
İş gezisi
İş gücü
İş güç
İş güç sahibi
İş günü
İş hacmi
İş hanı